WELKOM

Hartelijk welkom op de website van Ortho Tan! Ortho Tan is sinds 1984 gevestigd in Rotterdam-Hillegersberg en opgericht door mevr. drs. S.H. Tan-Tjia. Na bijna 25 jaar een solopraktijk te hebben gehad is zij sinds 2009 een samenwerking aangegaan met collega en zoon: Dr. S.D. Tan, samen hebben zij de afgelopen jaren het beleid gevoerd in de praktijk. Per juli 2022 is drs. S.H. Tan-Tjia met pensioen en voert dr. S.D. Tan de praktijk alleen.

Per 1 november 2022 hebben wij een nieuw gezicht in de praktijk. Op deze dag wordt de praktijk waargenomen door drs. David Hardjosantoso.

Bij ons vinden uitsluitend specialistische orthodontische (beugel-) behandelingen plaats. Ons doel is om onze patiënten een prachtige glimlach, in harmonie met het gelaat, te bezorgen. En tegelijkertijd de gezondheid en functie van de tanden te verbeteren. We trachten ons doel op een zo efficiënt mogelijke manier te bereiken, door middel van de modernste technieken en continue bijscholing.


INTRODUCTIE FILM


INSCHRIJVEN

Voor het maken van een afspraak, schrijft u zich in via onze website. Dit kan door naar ‘Online Balie’ te gaan rechtsboven op onze homepage. Daar gaat u naar ‘Online inschrijven nieuwe patiënten’. Het online inschrijven dient via een laptop of pc te gebeuren. Via een tablet of smartphone werkt de inschrijving niet. Na een succesvolle inschrijving ontvangt u van ons binnen twee werkdagen een e-mail met een uitnodiging voor een eerste consult. Dit eerste consult zal ongeveer 4-6 weken na inschrijving plaatsvinden. Wilt u a.u.b. identiteitsbewijs meenemen bij uw eerste consult en zich melden bij de balie?

Bij het repareren of vervangen van een spalk, dient u zich ook eerst in te schrijven als nieuwe patiënt, als u nog niet bekend bent bij onze praktijk. Wilt u in het vak opmerkingen op het inschrijfformulier vermelden dat het om een spalk gaat? Wij helpen u graag, maar attenderen u erop dat het de voorkeur heeft de orthodontist te bezoeken die uw spalk heeft geplaatst. Deze kent immers de geschiedenis van uw gebit.


HET TEAM

Bestaat uit: 1 praktijkhouder/ orthodontist, 1 orthodontist (waarnemer op de dinsdag), 7 ortho-assistentes, 1 praktijkmanager en 2 balie & back office assistentes.


VACATURE

Op dit moment hebben wij geen vacatures openstaan in de praktijk, maar mocht je interesse hebben, mag je altijd een open sollicitatie sturen naar Bonny Tan-Zwartveld via b.tan@orthotan.nl

Behandeling


BEHANDELING

Je gaat naar een orthodontist wanneer je tanden ver naar voren of scheef staan, je te weinig of juist te veel ruimte in je gebit hebt of wanneer je tanden en kiezen niet goed op elkaar passen en je niet optimaal kunt kauwen. Vooral de esthetiek van een regelmatig gebit en een mooie glimlach zorgen ervoor dat velen de weg naar de orthodontist vinden. Minstens zo belangrijk is het echter dat een gebit met rechte tanden veel meer kans maakt om gezond te blijven! Als je je inschrijft via deze website zul je binnen enkele dagen een uitnodiging ontvangen voor een eerste consult. De wachttijd tot het eerste consult is ongeveer 8 – 12 weken.

Bij binnenkomst meld je je met je verzekeringspasje en identiteitsbewijs bij de balie. Tijdens het eerste bezoek (consult) kijkt de orthodontist of een beugel nodig is. Soms is het wenselijk nog een poosje te wachten. De orthodontist zal af en toe kijken of het gebit inmiddels genoeg is ontwikkeld voor een beugel. Het kan zijn dat hij overlegt met andere behandelaars bijvoorbeeld een logopedist, een tandarts of een kaakchirurg. Het kan ook voorkomen dat eerst een kortdurende behandeling nodig is. Later zal er dan pas een definitieve beugelbehandeling plaatsvinden. De orthodontist kijkt eerst hoe je tanden en kiezen staan. Soms heb je geen beugel nodig of ben je nog te jong voor een beugel. Als je wel een beugel nodig hebt dan wordt er een nieuwe afspraak gemaakt.
Tijdens de volgende afspraak worden er afdrukken van je gebit gemaakt. Met de afdrukken worden gebitsmodellen gemaakt. Ook worden er röntgenfoto’s en gewone foto’s van je gebit en van je gezicht gemaakt. Na het beoordelen van deze foto’s en gebitsmodellen maakt de orthodontist een behandelplan voor jouw gebit. De orthodontist bespreekt het behandelplan en je eigen wensen met je en pas daarna krijg je de beugel.
Tijdens de behandeling moet de orthodontist de beugel regelmatig aanpassen en moet hij de vorderingen in de behandeling bijhouden. Dit gebeurt tijdens de controle bezoeken op maandag t/m donderdag. Meestal zal de orthodontist tijdens de behandelperiode ongeveer om de acht weken een afspraak maken om de beugeldraad te vervangen en/of de vorderingen te meten. Voor schoolgaande patiënten zullen afspraken onder schooltijd vallen. De school moet hiervoor wettelijk gezien toestemming verlenen. Het is voor de vooruitgang van de behandeling erg belangrijk de controle afspraken zo goed mogelijk na te komen. Het is onmogelijk vooraf precies aan te geven hoe lang een onthodontische behandeling zal gaan duren. Meestal duurt een actieve orthodontische behandeling gemiddeld zo’n twee jaar.
Wanneer er sprake is van een ernstige kaakstand afwijking kan een gecombineerde orthodontisch-kaakchirurgische behandeling een oplossing bieden. Naast een orthodontische behandeling met een vaste beugel krijgt de patiënt dan ook een chirurgische correctie van de kaken, uitgevoerd door een gespecialiseerde kaakchirurg. Wanneer uit ons onderzoek blijkt dat een orthodontisch-kaakchirurgische behandeling de voorkeur verdient of zelfs soms de enige mogelijkheid is, gaat de patiënt eerst voor een oriënterend gesprek naar de kaakchirurg. Dit oriënterend gesprek vindt plaats in het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam, zie deze brochure. Maandelijks hebben de orthodontisten en kaakchirurgen een gecombineerd spreekuur. Bij dit overleg geeft de kaakchirurg verdere uitleg over de chirurgische mogelijkheden van de behandeling. In overleg met de zorgverzekeraar wordt daarna besloten of de behandeling kan worden uitgevoerd.


SOORTEN BEUGELS

Met een buitenboordbeugel word de groei van de bovenkaak geremd, terwijl de onderkaak wel op de normale manier doorgroeit. De zogeheten overbeet wordt dus kleiner gemaakt. De buitenboordbeugel kan alleen worden gebruikt wanneer je nog in de groei bent. Je moet de buitenboordbeugel ongeveer 16 uur per dag dragen. Het is belangrijk dat je deze 16 uur ook echt haalt. Hoe meer uren je de buitenboordbeugel draagt, hoe sneller het resultaat is bereikt.

De activator (ook wel blokbeugel genoemd) is een uitneembare beugel die bestaat uit een gedeelte voor de bovenkaak en een gedeelte voor de onderkaak. De beugel wordt ‘actief’ bij praten of slikken. Het effect is stimulering van de groei van de onderkaak. Hoe meer uren je de beugel draagt, hoe groter het effect!

De opbeetplaat (ook wel plaatje) is een uitneembare beugel die tegen je gehemelte zit. Uit dit stuk plastic lopen metalen draden waarmee de beugel aan de kiezen vastgeklemd wordt. Deze plaat zorgt ervoor dat een diepe beet (als je boventanden diep over je ondertanden bijten) minder diep wordt, doordat je kiezen meer ruimte krijgen om door te groeien. En ook kan hierdoor de slotjesbeugel in de onderkaak geplaatst worden.

Met een spin is het mogelijk om de bovenkaak breder te maken. Je krijgt deze beugel dus als je een te smalle bovenkaak hebt. De spin zit vast aan vier bovenkiezen. In de beugel zit een schroef die dagelijks uitgedraaid wordt. Door dit uitdraaien zal je bovenkaak breder worden. Het is belangrijk om te weten dat er in het begin een spleetje tussen je boventanden zal ontstaan.

Met een vaste slotjesbeugel is het mogelijk om individuele tanden en kiezen (of groepjes tanden en kiezen) te verplaatsen. Deze beugel wordt vaak gebruikt in combinatie met andere soorten beugels. Elastieken kunnen een aanvulling zijn op de vaste beugel. Heel belangrijk bij deze beugel is dat je veel aandacht besteed aan het poetsen. Doe je dit niet, dan is de kans op gaatjes heel groot.

Kort na de verplaatsing van tanden en kiezen is de kans erg groot dat zij terug willen groeien naar de oude stand. De orthodontist kan in dat geval een uitneembare retentie maken. Met een uitneembare beugel kunnen nog kleine correcties worden aangebracht en kan de bereikte tandstand vastgehouden worden zodat zij in de nieuwe stand vastgroeien.

Invisalign is een transparante beugel voor jong en oud. De voordelen zijn een comfortabele, vrijwel onzichtbare en makkelijk uitneembare beugel. U kunt blijven eten wat u wilt. Ook kunt u uw gebit normaal blijven poetsen wat zorgt voor een betere mondhygiëne. Tijdens het consult krijgt u na de scan een outcome simulatie waarin direct het eventuele eindresultaat van de Invisalign behandeling zichtbaar wordt gemaakt. Meer informatie over Invisalign kunt u vinden op de website van Invisalign, www.invisalign.nl. Orthotan is Invisalign Platinum Provider.


NA DE BEHANDELING

Na de beugelbehandeling volgt de retentiefase. Kort na de verplaatsing van tanden en kiezen is de kans erg groot dat zij terug willen groeien naar de oude stand. De orthodontist kan in dat geval een uitneembare (retentie-)beugel maken. Met een uitneembare beugel kunnen nog kleine correcties worden aangebracht en kan de bereikte tandstand vastgehouden worden zodat zij in de nieuwe stand vastgroeien. De retentiefase is héél belangrijk. Deze moet altijd worden afgemaakt. Soms kan na afloop van de retentiefase nog een draadje achter de tanden worden geplaatst om er zeker van te zijn dat er geen verschuivingen meer plaatsvinden. Een draadspalk is kwetsbaar en moet zorgvuldig maar voorzichtig worden schoongemaakt. Mocht je het gevoel hebben dat de spalk los is of kapot, maak dan snel een afspraak.


De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een tarievenlijst voor orthodontie behandelingen opgesteld. Deze lijst is voor iedere orthodontist hetzelfde en is geldig vanaf 1 januari 2024, zie tarieven 2024 en de bijbehorende techniekkosten.

De meeste orthodontische behandelingen worden niet vergoed door de basisverzekering. Alleen bij zeer ernstige gebitsafwijkingen zoals schisis (hazelip) wordt een orthodontische behandeling vergoed door de basisverzekering. Er zijn wel aanvullende verzekeringen die orthodontische behandelingen vergoeden. Zorgverzekeraars vergoeden orthodontische behandelingen in hun aanvullende verzekeringen echter zeer verschillend. Kijk goed naar de polisvoorwaarden van uw verzekeraar wat er in 2022 vergoed wordt.

Op de website van Independer kunt u meer aanvullende informatie vinden over orthodontie. Ortho Tan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie op de website van Independer. Dit is een extra service van Independer.

De declaraties van de behandelingen hebben wij uitbesteed aan de firma Netpoint. Zij declareren de kosten bij uw zorgverzekeraar. Waar mogelijk gaan zij uw declaraties eerst rechtstreeks indienen bij de (zorg)verzekeraar die bij ons bekend is. Mocht u dus veranderen van verzekeraar, meldt het dan altijd even bij de balie. Wanneer uw verzekeraar direct aan ons uitkeert, ontvangt u een declaratie van Netpoint voor het onverzekerde gedeelte. Wordt alles vergoed dan ontvangt u geen declaratie van Netpoint. Meer informatie over de werkwijze van Netpoint en de voorwaarden leest u op de website van Netpoint. Tevens kunt u hier een historisch overzicht van uw declaraties vinden dan wel een nieuw origineel opvragen.

Met vragen over uw nota kunt u ook telefonisch contact opnemen met Netpoint via 0416 – 541509.

Behandeling


SPOEDHULP

Hiernaast staan tips voor het geval je een probleem met je beugel hebt. Kijk eerst goed wat de oorzaak van het probleem is. Neem daarna, alleen indien nodig telefonisch contact op met de praktijk voor het maken van een afspraak.

We werken samen met Dental365. Bij ernstige pijnklachten tussen 17.00 en 8.30 uur en in het weekend kun je bellen met deze spoeddienst: 085 105 0750.

N.B.: er zijn hier geen orthodontisten aanwezig, alleen de pijnklacht wordt verholpen.

Indien wij gesloten zijn kan je contact opnemen van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 17:00 uur met de SPOEDDIENST ROV
(Rijnmondse Orthodontisten Vereniging) op 010-4517400. Je wordt doorverbonden met de dienstdoende orthodontist. ’s Avonds en in het weekend bel je met Dental365.


TIPS SPOEDHULP

Laat de beugel uit en maak daarna zo spoedig mogelijk een afspraak met de praktijk. Neem ook je gipsmodel mee.

Als je last hebt van het slotje, kan je deze bedekken met suikervrije kauwgom of was. Laat het loszittende slotje gewoon zitten. Bel met de praktijk om te overleggen of er spoedig een extra afspraak ingepland moet worden of dat we meer tijd voor je inplannen op je bestaande aankomende afspraak. Is het slotje er af en heb je ’t nog? Bewaar dit slotje en neem ’t mee naar je afspraak.

Bedek het gedeelte wat prikt met suikervrije kauwgom of was. Kom de eerstvolgende werkdag 8:15 uur op het inloopmoment!

Als je last hebt van het ringetje kun je het met suikervrije kauwgom of was bedekken. Stop met het dragen van elastieken. Laat het loszittende bandje gewoon zitten. Maak een afspraak met de praktijk om het ringetje weer vast te laten zetten.

Laat de buitenbeugel uit. Als je last van het ringetje hebt, kun je het eventueel met suikervrije kauwgom of was bedekken. Maak een afspraak met de praktijk om het ringetje weer vast te laten zetten.


INLOOPMOMENT

Iedere praktijkdag hebben we om 8:15 uur een inloopmoment. Op deze manier willen we een moment creëren zodat u zonder afspraak kunt langskomen voor kleine klachten zoals prikkende draden. Het is niet mogelijk om tijdens het inloopmoment langs te komen voor losse slotjes, spalkjes (het ijzerdraadje wat achter de tanden geplakt zit) of bandjes.

Neemt u uiterlijk 8:15 uur plaats in de wachtkamer zodat wij u nog kunnen helpen. In verband met de geplande afspraken is het niet mogelijk u na dit tijdstip nog te helpen. De deur is open vanaf 8:00 uur.


ALGEMENE INFORMATIE

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de receptioniste of de orthodontist.

Bij onze kennismaking verzamelen wij de noodzakelijke gegevens om uw huidige mond conditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. Hiervoor moet een gezondheidsvragenlijst ingevuld worden. Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik en ziektes.

Indien u een meningsverschil heeft met uw orthodontist en u denkt dat de orthodontist aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koningklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen. Klik hier voor meer informatie.

Patiënten informatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de orthodontist en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen de praktijk, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Zie onze privacyverklaring.