TARIEVEN

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft een tarievenlijst voor orthodontie behandelingen opgesteld. Deze lijst is voor iedere orthodontist hetzelfde en is geldig vanaf 1 januari 2024, zie tarieven 2024 en de bijbehorende techniekkosten.

De meeste orthodontische behandelingen worden niet vergoed door de basisverzekering. Alleen bij zeer ernstige gebitsafwijkingen zoals schisis (hazelip) wordt een orthodontische behandeling vergoed door de basisverzekering. Er zijn wel aanvullende verzekeringen die orthodontische behandelingen vergoeden. Zorgverzekeraars vergoeden orthodontische behandelingen in hun aanvullende verzekeringen echter zeer verschillend. Kijk goed naar de polisvoorwaarden van uw verzekeraar wat er in 2022 vergoed wordt.

Op de website van Independer kunt u meer aanvullende informatie vinden over orthodontie. Ortho Tan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie op de website van Independer. Dit is een extra service van Independer.

De declaraties van de behandelingen hebben wij uitbesteed aan de firma Netpoint. Zij declareren de kosten bij uw zorgverzekeraar. Waar mogelijk gaan zij uw declaraties eerst rechtstreeks indienen bij de (zorg)verzekeraar die bij ons bekend is. Mocht u dus veranderen van verzekeraar, meldt het dan altijd even bij de balie. Wanneer uw verzekeraar direct aan ons uitkeert, ontvangt u een declaratie van Netpoint voor het onverzekerde gedeelte. Wordt alles vergoed dan ontvangt u geen declaratie van Netpoint. Meer informatie over de werkwijze van Netpoint en de voorwaarden leest u op de website van Netpoint. Tevens kunt u hier een historisch overzicht van uw declaraties vinden dan wel een nieuw origineel opvragen.

Met vragen over uw nota kunt u ook telefonisch contact opnemen met Netpoint via 0416 – 541509.