ALGEMENE INFORMATIE

Wij meten met regelmaat de klanttevredenheid om op de hoogte te blijven van uw wensen en behoeften. Vanzelfsprekend kunt u deze ook melden bij de receptioniste of de orthodontist.

Bij onze kennismaking verzamelen wij de noodzakelijke gegevens om uw huidige mond conditie in kaart te brengen en uw wensen te bespreken. Hiervoor moet een gezondheidsvragenlijst ingevuld worden. Voor ieders veiligheid verzoeken wij u om ons steeds te informeren omtrent medische bijzonderheden, zoals zwangerschap, medicijngebruik en ziektes.

Indien u een meningsverschil heeft met uw orthodontist en u denkt dat de orthodontist aantoonbaar in gebreke is gebleven, zonder dat u dat samen heeft kunnen oplossen, dan kunt u zich richten tot de KNMT (Koningklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde) en om bemiddeling vragen. Klik hier voor meer informatie.

Patiënten informatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de orthodontist en met medeweten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen de praktijk, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Zie onze privacyverklaring.